Welkom.Over ons.PvdA.Politiek.Links.Contact.


Enquête gemeenteraadsverkiezingen 2012 Bredene


Wij willen jullie mening kennen. Wat vinden jullie belangrijk voor de toekomst van Bredene? De PVDA heeft uw mening nodig!! Kies voor elk van volgende thema's die 1 à 2 eisen die jij het belangrijkste vindt. Laat je mening horen aan een ploeg die echt naar jou luistert. Want democratie betekent voor de PVDA dat men luistert naar de stem van de bevolking en samen met de inwoners beslissingen neemt.

1. BETAALBARE ENERGIE  

O Subsidies voor het isoleren van huizen en appartementen.
O Gezamenlijke aankoop door de gemeente van gas en elektriciteit voor alle inwoners.
O Andere:

2. GOEDKOPER WONEN

O Meer sociale huur- en koopwoningen.
O Vrijheid om eigen huis op eigen grond te bouwen zonder gebonden te zijn aan    verplichtingen opgelegd door bouwfirma’s.
O Ondersteuning renovatie oudere woningen.
O Geen hoogbouw zoals de geplande projecten aan Kop van ‘t Sas en Polderstraat.
O Andere:

3. GEZONDHEID

O Wijkgezondheidscentrum met gratis doktersbezoek.
O Een gemeentelijke kindercrèche in elke wijk.
O Voor een nieuw gemeentelijk woon- en zorgcentrum.
O Andere:

4. BELASTINGEN

O Geen verhoging van de gemeentebelasting.
O Beheersing van de uitgaven en geen prestige projecten.
O Meer werken in eigen beheer, geen privé investeerders.
O Behoud gemeentelijke dienstverlening en jobs.
O Andere:

5. MOBILITEIT

O Goedkoper of gratis parkeren voor inwoners.
O Betere busverbindingen in de wijken, markt en winkelcentra.
O Beter onderhoud van voetpaden en fietspaden, zeker bij sneeuw.
O Alle gemeentelijke wegen regelmatig onderhouden.
O Ontlasting Prinses Elisabethlaan door afleiden zwaar doorgaand verkeer.
O Andere:
6. CONTAINERPARK EN HUISVUIL

O Gratis ophalen van het groot huisvuil, niet iedereen kan naar het containerpark.
O Vlottere bereikbaarheid van het containerpark door verbreding Noord-Edestraat.
O Behoud voldoende personeel om de mensen te helpen op het containerpark.
O Andere:

7. BETERE INSPRAAK

O Herwaarderen wijkraden.
O Bindende gemeentelijke referenda over belangrijke beslissingen.
O Andere:

WELKE VAN DE ZEVEN THEMA'S IS VOOR JOU HET BELANGRIJKSTE?

O 1. Betaalbare energie
O 2. Goedkoper wonen
O 3. Gezondheid
O 4. Belastingen
O 5. Mobiliteit
O 6. Containerpark en huisvuil
O 7. Betere inspraak
O Andere:
WILT U ONS HELPEN?  

O Ik wil op de hoogte gehouden worden van de resultaten van de enquête.
O Ik wil de enquête laten invullen door vrienden. Stuur me ........ enquêtes.
 O Ik wil kandidaat zijn op de PVDA+-lijst.
O Ik wil meewerken met de kiescampagne.
O Ik wil financiële steun geven voor de kiescampagne.
O Ik wil lid worden van de PVDA.NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:                                                                                  Nr:

POSTNUMMER:  GEMEENTE:

GSM:    E-MAIL:CONTACTADRES VAN DE PVDA: VAN ISTERDAEL Eddy, Polderstraat 135, 8450 Bredene
                                                              0477/93 40 63, e-mail:eddy.van.isterdael@telenet.be.