Welkom.Over ons.PvdA.Politiek.Links.Contact.
           Een maatschappij op mensenmaat

In onze maatschappij is alles te koop. Mensen worden getoetst op hun bruikbaarheid, zoals elke andere waar. De rijkdom die werkende mensen met hun zweet, hun intelligentie, hun arbeid produceren wordt niet opnieuw in de maatschappij geïnvesteerd. Ze verdwijnt in de dikste portefeuilles van grote aandeelhouders. De multinationals en de grote banken zwaaien de plak.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. Eerst de mensen, niet de winst. Wij willen een maatschappij op mensenmaat. Waar democratie betekent dat we ook echt kunnen beslissen over de essentiële zaken in het leven. Waar verkozenen verantwoording moeten afleggen voor hun prestaties. Waar er recht is op werk. Waar er een toekomst is voor jongeren. Waar een baan hebben ook zekerheid betekent. Waar gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs gegarandeerd worden. Waar massamedia, onderwijs, wijkraden en sociale organisaties de maatschappij warm maken voor menselijke waarden, zoals rechtvaardigheid en solidariteit. Kortom, wij streven naar een socialistische maatschappij.