Eddy, 59 jaar, een werkloze onderhoudsman was vroeger delegee. Als delegee wilde ik alles weten, alles kennen, de sociale wetgeving, de arbeidsreglementeringen, de reeds bestaande akkoorden, zodat ik in naam van de arbeiders met kennis van zaken kon meepraten. In de CMB, de metaalcentrale en het ABVV volgde ik elke vakbondscursus,en werd zelf vormingsbegeleider. Ik werd lid van het gewestelijk CMB-bestuur, voorzitter, lid van het provinciaal bestuur, van het nationaal comité van de metaalbond en technisch comité elektriciens,en lid van gewestelijk en provinciaal ABVV. Ik was dan ook een vertrouwd gezicht op alle vakbondscongressen. En ook op politiek vlak was ik reeds actief
Noëlla is militant van het ACOD voor de Lijn. Belangrijk voor mij zijn collega's informeren, heel goed weten wat er leeft en durven mijn nek uitsteken voor praktische oplossingen. De mensen zijn niets met nog een klaagmuur. Ik deed verschillende tussenkomsten rond de kwesties van rij- en rusttijden van de chauffeurs en de inspraak in dienstregelingen.
Ik was ook lid van het gewestbestuur ACOD-TBM kust.
Wij hebben een afkeer voor mensen en groepen die de solidariteit op de helling zetten: Belgen tegen vreemdelingen, Vlamingen tegen Walen. Wij beschouwen de Sociale Zekerheid als de grondslag van die nationale sociale solidariteit. Daarom zijn wij niet zo gelukkig met het huidige IPA.
Ook solidariteit op het werk: bij de syndicale tussenkomsten let Noëlla erop dat de reservisten dezelfde rechten hebben als diegenen met een vaste dienst.
In Bredene waar we nu een afdeling hebben kennen weinigen de partij en dus busten wij het pamflet over de profiteurs in een deel van onze wijk.  's Anderendaags zat er al een antwoord in onze bus. Het bewijs dat Bredenaars ons genegen . Sedertdien hebben we met de enquête en de petitie voor de 6% al een tiental personen gevonden die meer informatie over de PVDA willen. Die krijgen nu de nationale nieuwsbrief. We vinden die geïnteresseerden overal waar we komen: bij de collega's van Noëlla, in het Vrijzinnig Centrum, na de voetbal, tijdens de derde speelhelft zoals Eddy het noemt, op café bij het kaarten, kortom dicht bij de mensen en hun bezorgdheden.
Intussen zijn we ook niet blind voor de kleine problemen van de wijk. We wijzen er trots op dat na maanden protest in het wijkcomité de scheepswrakken op de wandelweg rechtover onze deur eindelijk verwijderd werden. En zo zal elk wel zijn probleem hebben

Wij zijn bitter over de manier waarop de staat en patroons het gebrek aan informatie bij de bevolking uitbuiten: “In plaats van aan iedereen automatisch te geven waar hij recht op heeft, moet men zelf alles aanvragen. Een oudere tewerkgestelde werkloze kreeg de maandelijkse premie van 190 € pas nadat ik er toen wij tussenkwamen. Honderdduizenden mislopen hun rechten.
Kijk nu naar de Electrabel-factuur. Onze factuur wordt opgesplitst in 2 delen, voor en na 01.05, met een hoger tarief na 01.05, maar er gebeurde geen meteropname. Ze splitsen evenredig volgens het aantal maanden. Dat is volledige willekeur, enkel en alleen in het voordeel van Electrabel, want ons verbruik voor de elektrische verwarming viel natuurlijk bijna uitsluitend voor 1 mei. WIj hebben daartegen klacht ingediend, tot nu toe kreeg wij geen afdoend antwoord, maar als er nog zo klachten komen, zullen ze wel moeten reageren. Wij willen iedereen helpen zo'n klacht in te dienen.”

Wij zijn idealisten. Onze droom is een maatschappij waar iedereen menswaardig kan leven.                                                       
Welkom. Over ons. PvdA. Politiek. Links. Contact.