Welkom.Over ons.PvdA.Politiek.Links.Contact.

SAMENWERKINGSINITIATIEF
NACHTOPVANG IMAGINE
PETITIE
De nachtopvang IMAGINE  bood  in de twee voorbije winters een bed, bad en brood aan daklozen. Mensen die geen slaapplaats hebben, geen mogelijkheid om zich te wassen, bedelend  langs de straat zitten  en in het beste geval in een portaal of garage de nacht proberen door te komen.
Op dit moment is er geen enkel perspectief dat de nachtopvang IMAGINE opnieuw opgestart zal worden. De publiek opinie zou niet te beroeren zijn wat betreft het lot van de daklozen. Met deze petitie willen we het tegendeel bewijzen.

Het samenwerkingsinitiatief IMAGINE wil dat in Oostende het hele jaar door een nachtopvang  georganiseerd wordt. Het samenwerkingsinitiatief wil dat stad Oostende om sociale redenen daartoe haar verantwoordelijkheid zou opnemen. Ook daklozen hebben recht op een menswaardig bestaan. Het samenwerkingsinitiatief  wil zich voor een elementaire dienstverlening bestaande uit  bed- bad- brood, verder  inspannen. Ondergetekenden steunen dit standpunt van het samenwerkingsinitiatief IMAGINE.”


NAAM                                                                                                                   WOONPLAATS                                                                                                HANDTEKENING

  

  

  

  

Beste vrienden,

 

 

Hierna treft u een petitie aan voor de heropening van de nachtopvang Imagine in de komende winter.

 

 

Kwatongen beweren immers dat slecht een klein deeltje van de Oostendenaars en toeristen wakker zouden liggen van het feit dat sommigen mensen moeten buiten slapen deze winter.

 

Met deze petitieactie willen wij het tegendeel aantonen . Wij willen tegen 1 december 2010 minstens 5000 handtekeningen hebben ingezameld om te overhandigen aan het stadsbestuur van Oostende. Vandaar deze oproep .

 

 

Print deze petitielijst af en trek er mee rond bij collega’s, buren, vrienden en kennissen en vraag hen met aandrang om mee het signaal te geven dat wij deze vorm van extreme armoede en uitsluiting niet langer kunnen tolereren.

 

 

Elke handtekening getuigt van een NEEN tegen dakloosheid en armoede, een NEEN tegen mensen die tegen hun wil moeten buiten slapen een NEEN tegen het in de steek laten van mensen die ergens onderweg in hun leven uit de boot zijn gevallen.

 

Elke handtekening getuigt van een JA voor solidariteit met de meest kwetsbare mensen, een JA om mensen die ergens onderweg gestruikeld zijn een nieuwe kans te geven….

 

 

De ingevulde petitielijsten kunnen afgegeven of verzonden worden worden naar Secretariaat PvdA Middenkust, Polderstraat 135, 8450 Bredene.

 

 

Met oprechte dank alvast voor uw steun en het inzamelen van handtekeningen en het verder verspreiden van deze petitielijst !

 

 

Van Isterdael Eddy

Voorzitter PvdA basisgroep Middenkust