Welkom.Over ons.PvdA.Politiek.Links.Contact.

Politiek is te belangrijk om het alléén aan politiekers over te laten zei ooit een wijze oude man tegen me. Die wijze oude man was mijn overgrootvader die toen al wist dat gezond boerenverstand problemen kon oplossen en er geen bijmaken. Nu wetende in welke omstandigheden hij en zijn gezin leefde is zijn wijsheid nog belangrijker voor me geworden. Vooral omdat we blijkbaar terug aan het afglijden zijn naar de status waarbij armoede, of tenminste toch tekort komen, en rijkdom in schril contrast met elkaar komen te staan. Net zoals hij toen besloot op de barricade’s te gaan staan om het onrecht aan te vechten, sta ik vandaag in zijn voetsporen. En al blijft een groot deel van de bevolking blind en dom, ik zal er pal blijven staan. Omdat ik weet dat mijn strijd rechtvaardig is, in het algemeen belang, opdat onrecht nooit of te nimmer mag zegevieren. Ik sta er niet met grote verklaringen, wel met een pakket oplossingen, met een toekomstvisie. Een visie van een maatschappij waar ieder van ons menswaardig kan leven, een open en verdraagzame maatschappij waar de staat van behoefte uitgesloten is, waar elke mens waar ook ter wereld in vrede kan zijn en leven, een maatschappij waar men het belang van elk individu naar waarde weet geschat te worden, en waar er geluisterd wordt naar elkeen die ook  een idee heeft die deze doelstellingen kan verwezenlijken. Velen zullen zeggen dat ik een dromer ben, aan hen heb ik de uitdaging: leef je leven zoals je je dromen droomt, en het zal je goed vergaan.

Van Isterdael Eddy
Nu het liberale kapitalistische systeem andermaal bewezen heeft dat het tot mislukken gedoemd is, onze politieke verantwoordelijken uitblinken in non-beleid of erger nog in het schenden van de scheiding der machten, is het tijd om de koe bij de horens te nemen met zijn allen. Het is toch tergend dat op een moment waarop velen onder ons gebukt gaan onder de crisis partijen vechtend over straat rollen, men elkaar probeert de zwarte piet door te spelen, en de moed niet heeft om uit te voeren wat echt belangrijk is: om elkeen een stukje van de welvaart en zekerheid op een onbezorgd leven te geven. Hierop is maar één antwoord mogelijk: arbeiderscontrole ! Zijn wij immers niet de voortbrengers van alles? Is het niet dankzij onze noeste arbeid dat we  gekomen zijn waar we nu staan? Onze enige zwakte is dat wij ons zo makkelijk laten verdelen en in hokjes stoppen hoewel we weten dat wij de grootste en drijvende kracht zijn.

Mooipraters als Dedecker en Dewinter die op tafel springen en haat prediken, CD&V met zijn onrealistische beloften (toen nog samen met Vlaams Nationalisten NVA/ intussen reeds gescheiden), Open-VLD, en SP-a (intussen ook gescheiden van zijn partner Spirit/VLP en versnipperd over zijn eigen inhoudelijk debat) doen er alles aan om ons de schuld van de huidige situatie te geven en het gelag te laten betalen, ons te verdelen (ook in stemgedrag).

Hoeveel gekker moet het nog allemaal worden? Hoeveel moet er nog gebeuren voor wij onze echte macht tonen? Vooral omdat er een alternatief is waar wij als maker van alle rijkdom en met gezond verstand kunnen over beschikken. En daar willen wij ons voor inzetten, samen met jullie: maak kennis met de PVDA en zeg ongezouten je gedacht, en laat ons samenwerken aan dat alternatief.

Noëlla en Eddy