Welkom.Over ons.PvdA.Politiek.Links.Contact.
Beste inwoner van Bredene,

Onlangs vulde je de enquête in gehouden door onze afdeling.
Daarin peilden we naar jullie mening over de toekomst voor Bredene, met als doel het plaatselijk  partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober  te schrijven.
En zoals het in een echte democratie hoort wilde je ook op de hoogte gehouden worden van de resultaten hiervan.
De enquête was onderverdeeld in 7 thema’s die in totaal 30 punten behelsden.
Meeste aangeduide punten zijn in volgorde:

1. 91.30 % : Bindende Gemeentelijke referenda over belangrijke beslissingen
2. 82,61 % : Gratis ophalen van het groot huisvuil, niet iedereen kan naar het containerpark
3. 73,91 % : Wijkgezondheidscentra met gratis doktersbezoek
4. 69,57 % : Geen verhoging van de Gemeentebelasting
5. 65,22 % : Gezamenlijke aankoop door de Gemeente van gas en elektriciteit voor alle                        
                    inwoners
6. 52,17 % : Subsidies voor het isoleren van huizen en appartementen
                   Beheersing van de uitgaven en geen prestigeprojecten
7. 47,83 % : Ondersteuning renovatie oudere woningen
                   Geen hoogbouw zoals de geplande projecten aan Kop van 't Sas en Polderstraat
                   Goedkoper of gratis parkeren voor inwoners
                   Vlottere bereikbaarheid van het containerpark door verbreding Noord-Edestraat

Belangrijkste aangeduide Thema's :

1. 39,13 % : Betaalbare energie
        Belastingen
2. 21,74 % : Gezondheid
3. 17,39 % : Betere inspraak
4. 13,04 % : Mobiliteit

Na verwerking van afzonderlijke punten en thema’s kwam een visie uit de bus die je op keerzijde kan lezen en wordt de PvdA+ campagneslogan  Bredene: Beleid op mensenmaat
Van Isterdael Eddy, voorzitter PvdA Bredene ; Polderstraat 135 ; 8450 Bredene
Beleid “op mensenmaat”


Belastingen en
beheersen uitgaven

In Bredene zijn de gemeentebelastingen (7%) al hoger dan de ons omringende
Steden en gemeenten (Oostende 6,5 %/De Haan 5 %) en ook de opcentiemen zijn
relatief hoog (1775). Verhogen van deze bedragen is dus niet aan de orde!
Daarom moeten de uitgaven strikt beheerst worden, geen prestigeprojecten
zoals Kop van ‘t Sas , en meer werken die in eigen beheer gepresteerd worden.
Wat we zelf doen is vaak goedkoper dan het in handen geven van privé firma’s.
Dus behoud (en uitbreiding waar kan) van de gemeentelijke dienstverlening en jobs.
Als PvdA+ staan wij voor een uitgaven en belastingbeleid “op mensenmaat”


Gezondheid,
energie en mobiliteit

Bredene schoort slecht op het aantal huisartsen (9 voor 16000 inwoners).
Vraag naar wijkgezondheidscentra met gratis doktersbezoek en gemeentelijke crèche
in elke wijk is dus niet ver gezocht.
De dure energie baart veel inwoners zorgen. Gezamenlijke aankoop door de gemeente
voor alle inwoners zou iets kunnen oplossen, maar ook subsidies voor isolatie e.d.
Betere busverbindingen voor het ontsluiten van een aantal wijken en het bereiken
van bv. markt en Staf Versluyscentrum en de verkeersdoorstroming zijn nog zo’n
punten. En ophaling groot huisvuil want niet iedereen raakt op het containerpark !
Als PvdA+ staan wij voor energie, gezondheid en mobiliteit “op mensenmaat”


Meer inspraak
en echte volksdemocratie

De cijfers uit de enquête bewijzen het: Bredenaars vinden inspraak en deelname
aan het bestuur een prioritair punt. Meer dan 90% wil het houden van bindende
gemeentelijke referenda over belangrijke beslissingen onder de inwoners invoeren.
Wijkraden dienen zich bezig te houden met democratische inspraak en niet
met het doen slikken van reeds lang besliste plannen. Daarom moeten ze herwaardeerd
worden tot echte inwonersraden die inspraak krijgen in de beleidsbeslissingen.
Als PvdA+ staan wij om de inspraak op te waarderen “op mensenmaat”